Příběh pro zájemce

Je tichá noc. Světla ohňů se odrážejí od skřetích stanů, ze kterých se sem a tam ozve zachraptění nebo hlasité chrnění. Temní elfové nespí, neboť tuto noc zasvětili oběti a modlitbě, aby jim jejich bohyně Lolth dopřála v dalších bojích vítězství. Minotauři, trollové a podobné bestie hlídkují po celém táboře, přičemž minotaurům to jde poněkud potišeji, narozdíl od neohrabaných trollů, kteří tu a tam zakopnou o stojan či stan. Avšak z velitelského stanu se stále line nepravidelné světlo dohořívající pochodně...

 

Náčelník Guldruk si nechal tuto noc zvolat pohlaváry všech ras, které tvoří Legii vypovězených. Guldruk byl skloněn nad svým hrubě opracovaným stolem s ostatními v kruhu kolem něj, pročítajíc seznam zásob, který porovnával s počtem armády. Pak si jen hlasitě odfrknul a promluvil: "Černou šavli na to! Zásoby se rychle krátí a my nemáme možnosti, kde nabrat nové! S takovou tady všici do měsíce pochcípáme!" Jeden z pohlavárů, vysoký silný barbar, se dovolil o slovo a pak se zeptal: "No jo, ale kde chceš nabrat nový zásoby? Všechny horalské vísky a lesní kmeny jsme už vydrancovali a jejich obyvatele skřeti sežrali." Guldruk se podíval na barbarského náčelníka, a usmál se na něj svým zlomyslným pohledem. "Pořád tu ještě šance je. Království zbrojí, buďto trollové dělají při cestování moc velkej bordel nebo jim jejich kamarádíčci se špičatýma ušima prozradili naše znovuseskupení. Každopádně po království je rozseto mnoho malých táborů, které jsou doslova přeplněny zásobami. A proto pro vás něco mám." Guldruk se chvíli hrabal ve svém harampádí, což bylo provázeno klením a nadávkami, až nakonec vyhrabal velký svitek z kůže, a rozprostřel ho po stole. Vzhledem k tomu, že na kůži byla namalována mapa Království, které bylo poseto mnoha červenými křížky, převážně u hranic, ihned ostatním došlo, oč se jedná. Plány. Bitevní plány.         

 

A JAK TO S NIMI VLASTNĚ BYLO?

Horda Vypovězených

Horda Vypovězených je velká armáda tvořená několika spojenými rasami, které jsou okolním světem opovrhované, nenáviděné, odsuzované a pronásledované. Většina z  nich sice nejsou krasavci k pohledání, ale to ještě neznamená, že se k nim ostatní budou chovat jako k hnoji. Byly nemilosrdně vyhnáni z měst, vesnic, dolů a  dalších míst, ne kvůli tomu, že by sami od sebe něco vyplenili nebo někomu ublížili nebo něco zničili, ale kvůli tomu, že jeden člověk, dělník Mirhost cítil obrovský odpor vůči těmto bytostem, a pohádal se s jedním skřetem, ten jeho nadávky nevydržel a hodil po něm kámen. Jelikož to uviděli i ostatní lidé a trpaslíci (elfové tam nebyli, ti se starali o jídlo), kteří si do té doby nevšimli hádky a tak nevěděli proč se skřet tak zachoval, vrhli se na skřeta a ubyli ho k smrti. To se nelíbilo dalším skřetům a trolům, a tak začala obrovská rvačka v dole. O tomto sporu se dozvěděli i ostatní, a jelikož "čisté" národy začali vinit hordu z tohoto sporu, vyvrcholilo to v občanskou válku. Doneslo se to až ke Králi Auberdisovi, který se rozhodl, že potrestá viníky tím, že budou navždy vypovězeni z království do nehostinné pustiny, kde si budou muset poradit na vlastní pěst. Uplynulo 300 let a mezitím několikrát vypovězení zaútočili ojediněle na menší osady jen kvůli tomu, že jim hrozilo vyhynutí. Každý odpor byl ale časem potlačen Spojenectvím, které vzniklo pro ochranu království. To si už vypovězení nenechali líbit, neboť jeden za druhým začali umírat na následky hladu. A tak spojily své síly a stvořili Hordu vypovězených, a hodlají se pomstít za to, jak s nimi bylo před dávnými časy naloženo. Vede je Guldruk, největší a nejsilnější ze všech skřetů, který nenávidí ze všech nejvíc Spojenectví za to, jak je s hordou zacházeno.

Spojenectví královské

Toto spojenectví vzniklo, aby chránilo osady a města před těmi vypovězenými zrůdami, které ničí vše, co jim přijde do cesty. Začalo to rvačkou v dole, končí to pleněním osad, útokem na hlavní město Království a nyní zase plení okolní vesnice a panství. To už je příliš! Nyní je načase uvrhnout tyto bestie do věčné temnoty, aby už víckrát neplenily vesnice a neničily města na prach. Ukázalo se, že jsou to jen bestie, zvířata co neznají slitování ani úctu, a je nevyhnutelné se jim postavit, a ukázat jim, že si nemohou brát, co se jim zlíbí. Tomuto Spojenectví vládne král Tiriades, jeden z nejvlivnějších šlechticů království, který byl nedávno zvolen za nového panovníka. Nyní dohlíží na blahobyt a mír ve své říši, a udělá cokoli, aby dostál svému slovu a přísaze chránit nevinný lid.