Pravidla boje(FAS)

ZÁSAHOVÉ PLOCHY DĚLÍME NA:

PLATNÉ zásahové plochy: Celé tělo, hýždě, ruce od ramene k lokti a nohy od kyčle ke koleni, zásah do loketního a koleního kloubu, platí jen z vnitřní strany.

NEPLATNÉ zásahové plochy: Ruce od loktů níže a nohy od kolen níže (vnitřní kloub platí).

ZAKÁZANÉ zásahové plochy: Hlava, krk a rozkrok.

- Při zásahu do platné zásahové plochy zásah platí.

- Při zásahu do platné a zároveň i neplatné zásahové plochy zásah platí.

- Při zásahu do platné a zároveň i zakázané zásahové plochy zásah neplatí.

- U neplatných a zakázaných zásahových ploch platí, že: Útočník nesmí tyto plochy záměrně zasahovat a obránce jimi nesmí záměrně krýt.

- Všechny  platné zásahové plochy jsou rovnocenné. Platný zásah vám odebere jeden život. 

- Jakmile dostanete zásah ihned nahlásíte a pravdivě oznámíte zbývající počet životů. To musíte udělat i kdykoliv na požádání protivníka.

 

PRAVIDLA BOJE:

- Každý úder musí být veden se zřetelným nápřahem. Žádné kydlení.

- Každý úder musí být bržděný, rána nesmí dopadnout plnou silou.

- Topory zbraní (sekyra, kladivo) nezpůsobují zásah.

- Zásah šípem platí pouze bambulí a pokud šíp dál nepokračuje v letu.

- O platnosti zásahu rozhoduje zasažený.

- Zásahy vedené současně několika protivníky se sčítají.

- Při souseku (vzájemný zásah do cca 1 vteřiny) jsou zraněni oba soupeři.

 

PŘI BOJI SE NESMÍ:

- Používat jakékoliv formy fyzického útoku, údery rukou, kopy, údery hlavicí zbraně, podrážení nohou, povalení, chytání a držení protivníka, páky, zápas, zablokování čepele cizí zbraně vlastním tělem (a následné ušmrdlání krátkou zbraní) a cokoliv, kdy dojde ke vzájemnému kontaktu těl bojujících.

- Chytat zbraně za čepel či za ostří, chytat protivníkův štít.

- Bodat nebo naznačovat bod.

- Zatlačovat během boje protivníka do nebezpečného terénu.

- Útočit či tlačit do někoho štítem (zejména v rozběhu).

 

PŘI BOJI SE SMÍ:

Zachytit předloktí útočníka u ruky držící zbraň, jílec meče či topor zbraně. Povolená doba držení jsou max. 3 sekundy. Vhodné pro zkušené šermíře.

 

BEZPEČNOST:

- Při boji musíte stále hlídat záda svého protivníka a v případě hrozící kolize souboj přerušit.

- V případě jakéhokoliv bolestivého zásahu (zejména do hlavy, krku či slabin) má zasažený právo přerušit na potřebnou dobu souboj!

- V případě zranění protivníka mu musíte ihned poskytnout potřebnou pomoc a přivolat zdravotníka.

- Na nebezpečných místech je boj všeho druhu zakázán!

 

SMRT:

- Při ztrátě posledního života – stav 0 životů – umíráte.

- Mrtvola si dá ruku se zbraní za hlavu a bez jakéhokoliv zasahování do hry (mluvení, velení, varování spolubojovníků, vykecávání s mrtvolami či živými hráči na místě kde se bojuje apod.) se ihned odejde oživit do věže. Musí všem sama od sebe jasně dávat najevo, že je mrtvá. To proto, aby na bojišti nevznikal zmatek v tom, kdo je živý a kdo ne.

Kdo poruší tato pravidla boje může být dle závažnosti prohřešku (nebo jeho opakování) a rozhodnutí organizátorů  z akce vyloučen.

 

LÉČENÍ A OŽIVOVÁNÍ

 

Každý národ má jednu domovskou věž. V této věži se lze doživit. Tj.: Za 2 minuty strávené ve věži jste buď oživeni nebo doléčeni na maximální počet životů. Dále je tu možnost okamžitého obživení u organizátora, avšak je tomu tak pouze ve vyhrazených questech.

VĚŽE

Věže jsou řešeny pomocí provázků. Věže jsou nedobyvatelné. Je zakázáno bojovat v nich i jejich okolí (typicky u vchodu). Do věže nesmí vstupovat nikdo kromě členů národa, kterému věž patří (ani když ve věži nikdo není). Nelze odtud nic krást. Věže slouží k uložení neherních věcí bojujících (jídlo, pití, náhradní zbraně a oblečení).

PRŮBĚH HRY

 

 

Během hry budou probíhat questy s krátkými přestávkami. Questy budou převážně bojové, takže je vyloučeno, že by jste v nějakém z nich si ani jednou nezabojovali. Jelikož jsou strany pouze dvě, nebude zde možnost spojenectví ani dalších taktických prvků s více stranami, ale na druhou stranu zůstává tu pořád taktika boje, a v každém questu se potkáte s protivníkem, tzn. rozhodně se nebudete nudit.