Zbraně 

 • Počítá se nejdelší naměřitelný rozměr. Minimální povolený rozměr zbraně je 40 cm. Rozměry jsou jednotné pro meče, kladiva, sekery atd.
 • Zbraně musí být polstrovány min. 1cm tlustou vrstvou mirelonu. Lépe pak kombinací jekoru a karimatky. Polstrování musí být funkční a nevymlácené.
 • Zbraně nesmí mít žádnou ostrou hranu a to ani pod polstrováním.
 • Polstrovány musí být horní třetiny topor seker, kladiv apod. Čepele u seker se musí po úderu měkce ohnout, ne však za cenu nárazu zasaženého místa o topor.
 • Hrany štítů nesmí být oštípané, roztříštěné a musí být měkce polstrované – ideálně tenká zahradní hadice oblepená kůží nebo kobercovou páskou. Povrch štítu musí být zaoblen bez hran a výstupků. Důležité u puklic a míst s kovovými spoji.
 • Zbraně nesmí být příliš lehké (bambus) nebo příliš těžké (hlavně, ale nejen, kladiva a sekery). Zbraň je posuzována s ohledem na schopnost majitele ji kontrolovat.
 • Zbraň musí vypadat jako zbraň. Je součástí kostýmu! Sečné zbraně jako meče by měly mít příčku. Zbraň by měla mít zřetelnou čepel. Zbraň není válec "něčeho" na tyči. Zbraň by měla být vyrobena na základě předlohy reálně existujících zbraní - seker, kladiv, mečů apod.
 • Je zakázáno bojovat poškozenou nebo neschválenou zbraní či štítem.
 • Organizátoři mohou: Nevpustit do hry, v průběhu akce vyloučit, případně zabavit do konce akce libovolnou zbraň, dle jejich úvahy: Nebezpečnou, neodpovídající tématice, ošklivou a jinak nevyhovující.
 • Na naší akci vám rozhodně nepovolíme tyto zbraně: nepolstrované nebo špatně polstrované, dřevcové bodné a úderové zbraně (kopí, píky, halapartny, cepy, kosy apod.), dále pak žádnou zbraň na principu kosiček (krátké napodobeniny kosy).

 

ROZMĚRY POVOLENÝCH ZBRANÍ:

Dýka => max. 40 cm

Tesák =>  max. 60 cm

Řemdih => přesně 75 cm  (topor 40 cm, řetěz + celoměkká koule 35 cm. Řetěz musí být masivní, ne provázek. Např.: neřezavý provaz nebo jekorový řetěz.)

Jednoruční zbraň => max. 90 cm

Jedenapůlruční meč => max. 100 cm (lze používat i jednoruč, nelze kombinovat se štítem)

Obouruční zbraň => max. 110 cm (při boji se drží celou dobu oběma rukama)

Štít => rozměry do 50x60 cm nebo kruh v průměru 55 cm

Nebojová hůl => min. 160 cm - max. 180 cm, jednoruční, slouží pouze ke krytí, nutnou podmínkou je dobrá rukavice na ruku držící hůl.

 

POVOLENÉ KOMBINACE ZBRANÍ A ŠTÍTU:

Řemdih + štít

Jednoruční zbraň + štít

Kombinace dvou zbraní o celkovém součtu délek max. 130 cm. Žádná zbraň v kombinaci nesmí být kratší než 40 cm.

Nebojová hůl + tesák

 

STŘELNÉ ZBRANĚ:

Luk či kuše s nátahem do 150 N.

 

PRAVIDLA PRO ŠÍPY:

 • Bambule musí být připevněná tak, aby se při opakovaném používání šípu samovolně neuvolňovala či nesklouzávala.
 • Na dříku musí být pevný základ, který zábrání jeho probití skrz bambuli. Vhodné je např. víčko od PET láhve či nový korkový špunt. Toto pevné jádro musí být poté obaleno zboku a zepředu tak, aby vznikla měkká bambule o průměru alespoň 5 cm.
 • Bambule nesmí obsahovat žádný ostrý či kovový předmět.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností ověřit způsob výroby jednoho náhodného šípu ze sady i za cenu jeho zničení.
 • Šíp s nevhodnou bambulí nebude schválen.
 • Dřík šípu musí mít průměr min. 8 mm.
 • Každý šíp musí být opatřen zářezem (drážkou) pro zakládání na tětivu.
 • Každý šíp musí být též opatřen letkami z vhodného materiálu. Vhodným materiálem na letky je samozřejmě peří či jeho umělohmotná obdoba. Dále pak „powertape“ - pevná stříbřitá páska a další materiál, který nemá ostré hrany, a má vůli se ohnout - čili neřeže.
 • Je možné použít i flu-flu (roztřepená letka okolo dříku) či stabilizační "snop" z provázků (dva dlouhé cca 40 cm nebo více 10-15 cm dokola kolem dříku u končíku). Můžete použít i jinou reálně fungující metodu stabilisace šípu za letu, ale riskujete, že nás nepřesvědčíte a šíp nebude schválen. Raději se zeptejte předem.
 • Minimální počet šípů se stanovuje na 10 na jednoho lučištníka: Komu nebude schváleno alespoň deset šípů, tomu nebude schválen ani luk (kuše).
 • V rámci pravidel se také pro lučištníky stanoví povinnost po konci hry shromáždit všechny cizí šípy na místě stanoveném organizátory a zde si je vyměnit s ostatními za vlastní. Pokud nenajdete majitele, zanechte cizí šípy u organizátorů. Lučištník nemá v žádném případě právo odvézt si šíp, který mu nepatří, je to krádež.